E-1

Majolika .Kakelugnen är tillverkad antigen år 1888 eller 1889.
Den är stämplad : J.Z.RUDHOLM & C:os, KAKELFABRIK,
NORRKÖPING.